Drukwerk

Eén van de illustraties uit het boek voor AH